CHO THUÊ 360 Video Photo Booth  Tại Sài Gòn 

Sử dụng hệ thống photobooth camera 360 độ tại sự kiện mang lại không chỉ những hình ảnh và video độc đáo, mà còn tạo ra sự kết nối, vui vẻ và tương tác với khách tham dự, đồng thời tăng tính tương tác và quảng bá cho chương trình và thương hiệu.

Trải nghiệm độc đáo: Hệ thống tạo ra những hình ảnh hoặc video độc đáo, mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách tham dự. Điều này giúp tạo sự ấn tượng và gắn kết với khán giả.

bục xoay 360 độ VIDEO PHOTO BOOTH 120cm 6 người đứng 400kg -  【CHO THUÊ】 ⇔ 【BÁN】

bục xoay 360 độ VIDEO PHOTO BOOTH 240cm 12 người đứng 900kg -  【CHO THUÊ】 ⇔ 【BÁN】

☎ 0912502060